Logo Gminy Wycko

Galeria Rzeźby Współczesnej

Przypałacowa Galeria Rzeźb w Poraju powstała w 2007 roku. W zbiorach galerii znajdują się prace czterech artystów: Marcina Plichta, Tomasza Radziewicza, Tomasza Skórki i Tomasza Sobisza – łącznie piętnaście rzeźb. Twórcy wywodzą się z pracowni prof. Stanisława Radwańskiego, ponad to  trzech z nich wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Styl wystawionych rzeźb jest różny, od figuratywnych przedstawień do rzeźb abstrakcyjnych.

Fotografia rzeźby w Galerii Rzeźby Współczesnej w Poraju
Fotografia rzeźby w Galerii Rzeźby Współczesnej w Poraju
Fotografia rzeźby w Galerii Rzeźby Współczesnej w Poraju
Fotografia rzeźby w Galerii Rzeźby Współczesnej w Poraju
Fotografia rzeźby w Galerii Rzeźby Współczesnej w Poraju