Logo Gminy Wycko

Kontakt

cropped-herb_p.png

URZĄD GMINY WICKO

ul. Słupska 9
84-352 Wicko

NIP: 841-160-98-18
REGON: 000545082

Telefony: 598 611 182, 598 611 183, 598 611 149

FAX: 598 611 101

POCZTA ELEKTRONICZNA

sekretariat: ug@wicko.pl

Konto bankowe podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Łebie 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Konto bankowe do wpłat (wyłącznie) należności
za odbiór odpadów komunalnych :
Bank Spółdzielczy w Łebie 70 9324 0008 0000 3971 2000 0490

 

 

Urząd Gminy w Wicku czynny jest

poniedziałek: od godz. 07:30 do godz. 16:30
wtorek, środa, czwartek: od godz. 07:30 do godz. 15:30
piątek: od godz. 07:30 do godz. 14:30
sobota – niedziela: nieczynne

Kasa Urzędu czynna:
poniedziałek, wtorek, środa. czwartek: od 7:30 do 15:00,
piątek: od 7:30 do 14:00,
sobota – niedziela: nieczynne.

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wicku
jest Krzysztof Pukaczewski
adres poczty elektronicznej : iod@wicko.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków

Wójt Gminy Wicko przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00.

Wójt Gminy Wicko przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu – w poniedziałek, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wicko przyjmuje mieszkańców Gminy w budynku Urzędu Gminy w pom. nr 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 13.00.

PARTER

pokój nr 2, tel. wew. 133
Teresa Gardzielewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowisko ds. obywatelskich   Kasa, tel. wew. 124  Marta Detlaf – kasjerka

pokój nr 6, tel. wew. 122
Agnieszka Wolańska – Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy.

pokój nr 8, tel. wew. 120
Dominika Wolszon – Stanowisko ds. techniczno – kancelaryjnych

Referat Rozwoju Gminy (pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7)

pokój nr 7, tel. wew. 136
Beata OzimekKierownik Referatu Rozwoju Gminy

pokój nr 2, tel. wew. 133
Magdalena Stępień – Stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych

pokój nr 3, tel. wew. 126
Paweł Ulenberg – Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Agnieszka Stenka – Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

pokój nr 4, tel. wew. 125
Daria Gajkowska – Miotk – Stanowisko ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej

pokój nr 5, tel. wew. 135
Aleksander Juda – Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego
– – Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, obronnych i OC

 

I PIĘTRO

pokój nr 10, tel. wew. 134
Dorota Kobiela – Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Paweł Lis – Informatyk

pokój nr 12, tel. wew. 129
Irena Trojańczyk – Stanowisko ds. kadr i oświaty

Centrum Usług Wspólnych (pokoje nr 11, 13, 15, 16 i 17)

pokój nr 13, tel. wew. 130
Grażyna Pawelczyk – Skarbnik Gminy
Agnieszka Kozdrowska – Zastępca Skarbnika Gminy

pokój nr 11, tel. wew. 121
Anna Jarząb – Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Karolina Kroll – Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Barbara SzycaStanowisko ds. księgowości budżetowej

pokój nr 15, tel. wew. 128
Aleksandra DomareckaStanowisko ds. gospodarki wodno – ściekowej
Katarzyna Piotrowska – 
Stanowisko ds. gospodarki odpadami

pokój nr 16, tel. wew. 132
Edyta Perczyńska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Michalina Piotrowicz – Stanowisko ds. księgowości podatkowej

pokój nr 17, tel. wew. 131
Dorota KańczugaStanowisko ds. księgowości budżetowej
Lucyna Kolus – Stanowisko ds. księgowości budżetowej