Logo Gminy Wycko

Nowy system segregacji odpadów na terenie Gminy Wicko

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Wicko zacznie obowiązywać nowy system segregacji odpadów.

Odpady komunalne zostaną podzielone na 5 frakcji:

 • PAPIER
  – wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.
  Nie wrzucamy: odpady higieniczne np.. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
  – wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach.

  Nie wrzucamy: opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych.
 • BIO
  wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew.
  Nie wrzucamy: ziemia i kamienie, popiół z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.
 • SZKŁO
  – wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

  Nie wrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.
 • ZMIESZANE
  – wrzucamy: wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

  Nie wrzucamy: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.