Logo Gminy Wycko

Archiwum Placówki oświatowe

Logo Szkoły Podstawowej w Wicku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W WICKU

Jednostka budżetowa Gminy Wicko NIP:841-172-16-62 REGON:000271420 Dyrektor: Jacek Perłak Z-ca dyrektora: Emilia Jolanta Gruda-Sławińska Z-ca dyrektora: mgr Anna Mazurek adres:ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko telefon: (0-59) 8-611-167 e-mail: szkola_wicko@go2.pl www: www.szkola.wicko.eu Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zs.wicko.pl

SZKOŁA PPODSTAWOWA W MASZEWKU

Jednostka budżetowa Gminy Wicko NIP:841-17-21-679 REGON:001174334 Dyrektor:mgr Elżbieta Kulczycka adres: Maszewko 7; 84-352 Wicko telefon: (0-59) 8-611-989 e-mail: sekretariat@spmaszewko.pl www: www.spmaszewko.wicko.eu Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.spmaszewko.wicko.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZENURZY

Jednostka budżetowa Gminy Wicko NIP:841-15-19-162 REGON:001174328 Dyrektor: mgr Wioletta Malek adres: Szczenurze 12; 84-360 Łeba telefon: (0-59) 8-663-117 e-mail: sekretariat@szkolaszczenurze.pl www: www.szkolaszczenurze.wicko.eu Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.spszczenurze.wicko.pl

PRZEDSZKOLE GMINNE W WICKU

Jednostka budżetowa Gminy Wicko NIP:841-15-79-827 REGON:000908610 Dyrektor:mgr Dorota Kijaczko adres: ul. Słupska 11, 84-352 Wicko telefon: (0-59) 8-611-176 e-mail: przedszkolewicko@onet.eu www: www.przedszkole.wicko.eu