Logo Gminy Wycko

Apelujemy o korzystanie tylko z kąpielisk strzeżonych.

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim, a co za tym idzie  spędzaniem przez większość społeczeństwa czasu wolnego miedzy innymi w rejonie obszarów wodnych, zachodzi potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających nad woda i terenami przywodnymi. W związku z tym, nad dzikimi kąpieliskami zbiorników wodnych na terenie gminy Wicko zostały ustawione znaki zakaz,,Kąpiel zabroniona”. Apelujemy o  korzystanie tylko z kąpielisk strzeżonych i kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.