Logo Gminy Wycko

Utrudnienia w ruchu na Drodze Wojewódzkiej 214 – planowane są prace remontowe.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku ze względu na SYTUACJĘ WYJĄTKOWĄ – rozmycie korpusu drogowego i zarwanie nawierzchni jezdni Drogi Wojewódzkiej 214 na odcinku od km 25+600 do 25+700 w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, do której doszło w nocy z 14 na 15 lipca br. w trakcie ciągłych i gwałtownych opadów deszczu, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 21.07.2016 r., w godzinach nocnych z uwagi na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi, mienia i środowiska w TRYBIE AWARYJNYM dokonano całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu samochodowego w wymienionej lokalizacji.

Tymczasowo został wyznaczony objazd dla wszystkich samochodów drogami powiatowymi przez miejscowości Wilkowo Nowowiejskie i Garczegorze. Objazd w takiej formie będzie funkcjonował do czasu wprowadzenia przez firmę SKANSKA S.A., która będzie Wykonawcą awaryjnej naprawy korpusu drogowego, NOWEJ TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót i wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu przez firmę SKANSKA S.A. nastąpi od 01.08.2016 r. i potrwa do 30.09.2016 r.

Mariusz Krzesiński
Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku