Logo Gminy Wycko

Konferencja NORDA a przemysł zdrowia

Gmina Wicko jest partnerem międzynarodowej konferencji “Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA”, która odbędzie się dnia 3 marca 2016 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym (Plac Grunwaldzki 2, Gdynia).

Konferencja ta, organizowana w ramach realizacji Projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu, jest zaproszeniem do dialogu na temat trendów rynkowych, doświadczeń międzynarodowych, możliwości oraz warunków koniecznych dla rozwoju przemysłu zdrowia, w tym przede wszystkim turystyki medycznej na obszarze północnych pomorskich gmin.

Elementem dyskusji panelowej ma być tematyka niezbędnych rozwiązań organizacyjnych dla rozwoju turystyki medycznej, rozwiązań wspomagających szeroko zakrojoną współpracę interesariuszy rozwoju przemysłu zdrowia, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz roli administracji szczebla centralnego i samorządowego.

Program konferencji i formularz rejestracyjny dostępne na stronie: www.projekt.nordaforum.pl.

 

Logotypy projektu NORDA