Logo Gminy Wycko

First Runing

First Runing

W Wicku dnia 31 lipca 2010 roku zawarta została umowa współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą, a Gminą Nawojowa.

Czytaj dalej o Pierwszym Biegu Mikołajkowym