Logo Gminy Wycko

Zapraszamy do mobilnego punktu spisowego.

Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z mobilnego punktu spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Mobilny punk spisowy będzie uruchomiony:

  • 27 lipca (wtorek) od godziny 17:00 w Świetlicy Wiejskiej we Wrześciu,
  • 28 lipca (środa) od godziny 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Szczenurzy,
  • 30 lipca (piątek) od godziny 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Górkach.

Rachmistrzem, u którego możecie Państwo dokonać spisu, będzie Pani Marta Detlaf.