Logo Gminy Wycko

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Wójt Gminy Wicko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Przedmiotem zgłaszanych projektów jest realizacja zadań publicznych Gminy Wicko: aktywna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko

Dla zainteresowanych wzięciem udziału w realizacji powyższych zadań przygotowaliśmy pod poniższym odnośnikiem: